WILHELMINASLUIS  

 ANDEL

21 juli 1944  Wijk en Aalburg  Halifax

 In de nacht van twintig op eenentwintig juli 1944 stort een vier-motorige Engelse Halifax-bommenwerper van de 10e Group , na op de terugvlucht door het Duitse luchtafweergeschut te zijn geraakt, neer nabij de voormalige werf aan de Molendijk te Wijk. Volgens diverse ooggetuigen is er een ongeveer vijftig meter lange vlam achter het toestel zichtbaar. Een visser krijgt de schrik van zijn leven, als het brandende toestel op zeer geringe hoogte over hem heen gaat en aan de buitenzijde van de dijk neerkomt. Een van de wielen vliegt over de dijk en raakt enige huizen. Persoonlijke ongelukken doen zich bij de burgerbevolking hierbij  gelukkig niet voor.

 De Halifax, MZ-312 ZA-E, stijgt de avond ervoor op vanaf de vliegbasis Melbourne voor een vlucht naar Bottrop. Het toestel vliegt die nacht de achttiende missie en heeft als bemanning:

P/O A.H.G. Bond           -  piloot

F/O G. Williams            - bommenrichter

Flt.Sgt. R. Ayton          - navigator

Flt.Sgt. A. Lowery        - radio-telegrafist

Flt.Sgt. K. Pope            -  boven-schutter

Sgt. F. Tough               -  staartschutter

Flt.Sgt. C. Bird             - boordwerktuigkundige

Bij de crash wordt de staartschutter, de 22-jarige Francis Tough, uit het toestel geslingerd en zo zwaar gewond dat hij vrijwel direct overlijdt

De andere zes bemanningsleden proberen eerst nog aan de Duitsers te ontkomen, maar daar er inmiddels zoveel mensen op de been zijn, is het voor hen onmogelijk ongezien weg te komen. Bovendien zijn de Duitsers direct na het neerkomen aan een uitgebreide zoekactie begonnen. Enkele bemanningsleden worden de volgende dag naar het huis van dokter Koster van Voorhout gebracht en ondergaan daar enkele lichte medische behandelingen. Hierna worden alle bemanningsleden op het gemeentehuis verzameld, hetgeen uiteraard nogal wat publieke belangstelling trekt. 

De Duitsers, die door het feit dat de dag ervoor een aanslag op Adolf Hitler is gepleegd, toch al in een zenuwachtige stemming zijn, willen dat de burgers weggaan en als aan deze wens niet meteen gevolg wordt gegeven, dreigen zij te zullen schieten. Als ook dat dreigement niet helpt wordt een ambtenaar van het gemeentehuis, de heer Verzijl, door hen gevangen genomen en gelijk met de geallieerde vliegtuigbemanning afgevoerd. Na ongeveer veertien dagen mag Verzijl weer naar huis

De Duitsers hebben in eerste instantie de indruk dat er een bemanningslid in geslaagd is aan hen te ontkomen. Na een verhoor op het vliegveld Gilze Rijen worden de gevangenen in diverse Duitse krijgsgevangenkampen gevangen gezet, onder andere in Stalag-Luft 7 te Banka in Silezië. Zij overleven allen de oorlog. 

Doordat enkele burgers radio-apparatuur uit het wrak hebben gesloopt en in een sloot hebben geworpen ontstaat later bij de Duitsers nogmaals grote ergernis die tot nieuwe problemen leidt. Gelukkig loopt de situatie nietuit de hand.

 C. Bird bezoekt ver na de oorlog, op zaterdag vier juli 1981, Wijk en is toen zowel op de plaats waar zijn toestel neerstortte als op het kerkhof waar de enig omgekomene, F. Tough, begraven ligt, geweest. 

Hij heeft die dag ook verschillende ontmoetingen met ooggetuigen van het ongeluk. Hij is erg geschokt door het feit dat het vliegtuig zo dicht bij de huizen terecht is gekomen. C. Bird krijgt van de heer J. van Heemskerk en enkele anderen stukjes van zijn vliegtuig. Zelfs zijn fluitje, dat dient om bij het neerkomen in zee of in door de Duitsers gecontroleerd gebied de andere bemanningsleden of eventuele redders te waarschuwen, krijgt hij terug. Hij heeft dit destijds op het gemeentehuis van Veen moeten afgeven.

De grote publieke belangstelling op het kerkhof te Wijk, de belangstelling van officiële zijde, de ontvangst ten huize van dokter Aanen enz. maken de terugkeer naar Wijk voor hem en zijn vrouw tot een grote belevenis.

 De missie naar Bottrop wordt uitgevoerd door 166 vliegtuigen, 149 Halifaxes, 13 Mosquitos en 4 Lancasters van de 4e en 8e Group. Zij vallen daar de synthetische olieraffinaderij aan, waarbij het noordelijk deel van het doel zwaar wordt beschadigd. Tijdens deze missie gaan  7 Halifaxes en 1 Lancaster verloren.

           terug naar Oorlog in de Regio