WILHELMINASLUIS  

 ANDEL

De Rib - Andel  

 

De Rib is een buitendijks stuk land dat hoort bij Andel. Elders op deze website staat een artikel over De Rib, dus hier laat ik de kaarten zonder commentaar passeren. Wel laat ik een reactie zien die in 2016 op deze site werd gepubliceerd en die flink wat info geeft over deze Rib. De schrijver ervan is trouwens Bert Verschoor. Zie verder ook het artikel over De Rib.

"Hierboven een tekening uit 1946 van een kunstenaar die L.M. Hahn heette. De Rib, met rechts het Veerhuis dat "Café Bouman" werd genoemd. Later was Kees Roza de uitbater, zijn vrouw Lena, die nu in de negentig is, woont nog in de Burg. van der Schansstraat. De Schoutes of Boumanne zijn nog in geen velden of wegen te bekennen. In het huis links woonde mijn opoe Janske. Daarnaast aan de oostkant Koosje van Herpen. Aan de dijkkant woonde aannemer Aai Tankens, de opa van o.a. kapster Hettie Tankens. 

De blinde Broer Tankens, zoon van Aai, repareerde radio's op de tast en op 't gehoor. In het veerhuis was in de vijftiger jaren het consultatiebureau gevestigd. Daar werd mijn groei ook bijgehouden. ;-) Dat is gelukt kan ik wel zeggen."  


                                               terug naar Ansichtkaarten