WILHELMINASLUIS  

 ANDEL

In het decembernummer van de Maritiem Courant stond onderstaand artikel over de Prinses Beatrix. Dit voormalige STC-schip kwam hier vele jaren door de sluis om ook dat onderdeel van de binnenvaart te beoefenen. 


Terug naar boven of naar Bijzondere schepen