WILHELMINASLUIS  

 ANDEL

In het boek "Van Instituut tot Regenboog" over 150 jaar christelijk onderwijs in Nieuwendijk, een dorpje aan de rand van de Biesbosch in de gemeente Altena, lees ik op pagina 61-62 het volgende:

"De groei van de christelijke scholen in de nadagen van de 19de eeuw wordt met blijdschap en dankbaarheid ontmoet. Maar daarnaast nemen de zorgen toe over het ruimtegebrek in het schoolgebouw dat steeds nijpender wordt. De stoute schoenen zullen aangetrokken moeten worden om de familie Den Dekker te benaderen voor toestemming en financiële bijstand ter vergroting van de school met twee lokalen. Het is dan 1895, een jaar na het overlijden van meneer Arie. De gesprekken worden eerst gevoerd met de zuster en de dochter van de herenboer, die beiden de naam Amelia dragen.

Vooral de kordate dochter Amelia neemt het voortouw om de school met de Bijbel te helpen. Zij stelt meteen een bedrag van vijfhonderd gulden beschikbaar voor de vergroting van de school en dat goede voorbeeld wordt prompt nagevolgd door de gulle tante Amelia.

Er is echter ook nog toestemming en medewerking nodig van de zoon van Arie den Dekker: Dyonisius. Dat geeft heel wat meer problemen. De 41-jarige Dyonisius koerst namelijk een andere levensweg dan zijn vader en zuster. Daardoor komt hij in conflict met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de moeilijkheden escaleren na de dood van vader Den Dekker. Tenslotte breekt de zoon met de kerk en laat zijn huis in Nieuwendijk afbreken om het in Andel weer te laten opbouwen."  (De foto toont Dyonisius den Dekker op een foto uit het Streekarchief LHA (Heusden).